ENCI: gericht op de toekomst

Fundament van de samenleving

ENCI, opgericht in 1926, staat voor cement. Nederlands cement. Het bedrijf maakt deel uit van de HeidelbergCement Group: wereldwijde marktleider in zand en grind en één van de grootste producenten van cement en beton ter wereld.

Cement is een onmisbaar product bij projecten van groot maatschappelijk belang, zoals bruggen, tunnels, ziekenhuizen en energiecentrales. Deze leveren een belangrijk bijdrage aan onze welvaart. “Sinds 1926 heeft ENCI in Maastricht vele miljoenen tonnen cement geproduceerd. De Willem-Alexandertunnel en het Noorderbrug-project zijn recente voorbeelden van hoe ENCI-cement bijdraagt aan verbetering van onze samenleving” vertelt directeur Günther Gach.

Innovaties in duurzaamheid

Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met grondstoffen, energie en de CO2-uitstoot te verminderen, zet ENCI al decennialang alternatieve grond- en brandstoffen in. Günter: “We vervangen fossiele brandstoffen zoveel mogelijk door alternatieve brandstoffen, zoals klimaat neutrale biomassa. Onze samenleving verandert in een snel tempo en blijft ons voor nieuwe uitdagingen stellen.” ENCI voelt de noodzaak voor een lagere CO2-uitstoot en een circulaire economie. “Onze markt vraagt er ook naar! Daarom werken we aan concepten om de behoefte aan energie-intensieve producten te verminderen en materiaalkringlopen te sluiten.” Ook product- en procesontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. “Er zijn veel nieuwe cementtypen ontwikkeld en productieprocessen geoptimaliseerd. Deze expertise is één van de pijlers voor een sterke toekomstige positie in de markt van morgen”.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

“Als modern bedrijf willen we een betrouwbare en verantwoordelijke partner zijn. Door informatie te delen en samen te streven naar oplossingen. De transformatie van het ENCI-gebied is voor mij daarvan hét voorbeeld. Samen met Gemeente, Provincie, Natuurmonumenten en de omgeving werken we aan de uitvoering. Hierdoor is er een fantastisch gebied ontstaan. En door duurzame innovatie van het bedrijventerrein krijgt ook de werkgelegenheid weer een impuls.”

ENCI blijft!

ENCI stopt vanaf juli 2018 met de commerciële winning van kalksteen. Hierna gaat het de basisgrondstof van cement, klinker, importeren en vermalen tot cement. “We gaan dus niet weg uit Maastricht. Als je dat doet, ben je namelijk ook meteen de kennis die je in al die jaren hebt opgebouwd kwijt. Je moet dan alles importeren. En CO2-uitstoot stopt niet aan onze grens. Nu hebben we dit zelf in de hand.”

www.enci.nl

ENCI voelt de noodzaak voor een lagere CO2-uitstoot en een circulaire economie.